Aktualne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne

Zamówienia Publiczne
 

Strona Główna BIP

Zamówienia Publiczne
_________________________________________________

 
 

Zakup ambulansu typu C i wyposażenia medycznego

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 2
Data umieszczenia: 18.09.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 17.09.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data umieszczenia: 14.09.2020 r.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Data umieszczenia: 14.09.2020 r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 07.09.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 07.09.2020 r.


_________________________________________________
Zakup materiałów jednorazowego użytku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 24.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 19.08.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr. 10,13,17,18
Data umieszczenia: 07.07.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 06.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 30.06.2020 r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 23.06.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 23.06.2020 r.


_________________________________________________Zakup drobnych materiałów i produktów medycznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 26.08.2020 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 22.07.2020 r

Informacja o uniważnieniu postępowania na zadanie nr 15 i 21
Data umieszczenia: 07.07.2020 r

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 29.06.2020 r

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie Zadania 4
Data umieszczenia: 23.06.2020 r

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Data umieszczenia: 23.06.2020 r


Ogłoszenie
Data umieszczenia: 16.06.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 16.06.2020 r.


_________________________________________________Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego oraz materiałów jednorazowego użytku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 25.08.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 20.07.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Data umieszczenia: 18.06.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 8,29
Data umieszczenia: 18.06.2020 r.

Odpowiedzi na pytania część II
Data umieszczenia: 15.06.2020 r.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

Data umieszczenia: 15.06.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(
wersja do edycji)

Data umieszczenia: 15.06.2020 r.


Ogłoszenie
Data umieszczenia: 08.06.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 08.06.2020 r.


_________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 


Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2020


Pobierz >>>
Data umieszczenia: 21.02.2020 r.


_________________________________________________


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego