Aktualne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne

Zamówienia Publiczne
 

Strona Główna BIP

Zamówienia Publiczne
_________________________________________________


Dostawy produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 21.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 21.05.2019 r.


_________________________________________________


Zakup materiałów jednorazowego użytku

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 17.05.2019 r

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 14.05.2019 r

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 08.05.2019 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 08.05.2019 r

_________________________________________________

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:

                - Lekarzy systemu
                - Ratowników medycznych (minimum 5 lat udzielania świadczeń w zespole
                   rato
wnictwa medycznego lub lotniczym  zespole ratownictwa medycznego)
                - Ratowników medycznych kierowców



Wybór ofert
Data umieszczenia: 08.05.2019 r.


Oferty odrzucone
Data umieszczenia: 08.05.2019 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 23.04.2019 r.

Szczególowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 23.04.2019 r.

_________________________________________________

 




Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2019

Pobierz >>>
Data umieszczenia: 18.02.2019 r.

_________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego