Aktualne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne

Zamówienia Publiczne

Strona Główna BIP

Zamówienia Publiczne
_________________________________________________

 
 


Sprzedaż pojazdu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 13.03.2023 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 03.03.2023 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 03.03.2023 r.


_________________________________________________

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:

1. Lekarzy systemu


Unieważnienie
Data umieszczenia: 16.03.2023 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 01.03.2023 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 01.03.2023 r.

_________________________________________________


Z
amówienie RM/ZP/7/2023

Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów sanitarnych oraz innych pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 22.02.2023 r.

_________________________________________________


Sprzedaż pojazdu:

Unieważnienie Postępowania
Data umieszczenia: 02.03.2023 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 21.02.2023 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 21.02.2023 r.


_________________________________________________


Sprzedaż pojazdu:

Unieważnienie Postępowania
Data umieszczenia: 20.02.2023 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 09.02.2023 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 09.02.2023 r.


_________________________________________________


Z
amówienie RM/ZP/3/2023

Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów sanitarnych oraz innych pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 31.01.2023 r.

_________________________________________________Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023


Pobierz >>>
Data umieszczenia: 30.01.2023 r.


_________________________________________________
Sprzedaż pojazdu:

Unieważnienie postępowan
ia
Data umieszczenia: 06.02.2023 r.


Ogłoszenie
Data umieszczenia: 26.01.2023 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 26.01.2023 r.


_________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego