Aktualne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne

Zamówienia Publiczne
 

Strona Główna BIP

Zamówienia Publiczne
_________________________________________________

 


Zamówienie RM/ZP/3/21

Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów sanitarnych oraz innych pojazdów.

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 03.03.2021 r.

_________________________________________________


Usługa odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 17.03.2021 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 26.02.2021 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 26.02.2021 r.


_________________________________________________
Usługa odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych


Unieważnienie postępowania
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 16.02.2021 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 16.02.2021 r.


_________________________________________________Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:

1. Lekarzy systemu

2.
Pielęgniarzy systemu (posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym   „w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)

3. Ratowników medycznych (posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym   „w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)

4.
Ratowników medycznych (nie posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym „w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)  
                                                                                                                                                                                                   

5. Ratowników medycznych kierowców

6. Pielęgniarzy kierowców

Wybór ofert
Data umieszczenia: 22.03.2021 r.

Oferty odrzucone po II etapie konkursu
Data umieszczenia: 22.03.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 01.03.2021 r.
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 02.03.2021 r.
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 03.03.2021 r.
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 05.03.2021 r.
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Oferty odrzucone po I etapie konkursu
Data umieszczenia: 22.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 12.02.2021 r.

Pismo o modyfikacji Ogłoszenia i SWK
Data umieszczenia: 04.02.2021 r.

Zmodyfikowane Ogłoszenie
Data umieszczenia: 04.02.2021 r.


Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 04.02.2021 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 27.01.2021 r.


Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 27.01.2021 r.


_________________________________________________
Zakup drobnego sprzętu medycznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 04.03.2021 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 03.02.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1,2

Data umieszczenia: 27.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 14.01.2021 r.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Data umieszczenia: 08.01.2021 r.

Załącznik Nr 2 do SIWZ modyfikacja w zakresie Zadania 2
Data umieszczenia: 08.01.2021 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 30.12.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 30.12.2020 r.
_________________________________________________


 
 
 
 
 


Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2021


Pobierz >>>
Data umieszczenia: 05.02.2021 r.


_________________________________________________


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego