Aktualne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne

Zamówienia Publiczne
 

Strona Główna BIP

Zamówienia Publiczne
_________________________________________________


Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw i produktów do pojazdów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 05.11.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Data umieszczenia: 25.10.2019 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 22.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 17.10.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 17.10.2019 r.

_________________________________________________

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:


- Pielęgniarzy systemu (posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
   w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym
   
oddziale ratunkowym „w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)

-
Ratowników medycznych (posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole
  ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym
  oddziale ratunkowym „ w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)

-
Ratowników medycznych kierowców

-  
Pielęgniarzy kierowców

Wybór ofert
Data umieszczenia: 22.10.2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna
Data umieszczenia: 16.10.2019 r.

Oferty odrzucone ( po I etapie konkursu)

Data umieszczenia: 16.10.2019 r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 20.09.2019 r.

Szczególowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 20.09.2019 r.


_________________________________________________


Zakup 2 ambulansów typu C

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 22.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 02.10.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 20.09.2019 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 17.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data umieszczenia: 12.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data umieszczenia: 12.09.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia:
12.09.2019 r.


_________________________________________________

 
Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2019

Pobierz >>>
Data umieszczenia: 18.02.2019 r.

_________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego