Aktualności 2013 - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności 2013

Aktualności

Spotkanie przedświąteczne w Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

17 grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste spotkanie Wigilijne, które swą obecnością zaszczycił ks. prałat Tadeusz Jaworski, Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pani Jolanta Stępniak Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan Artur Kamecki Dyrektor WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie oraz Komendacji Powiatowej Straży Pożarnej  i Policji Pan Mirosław Jasztal i  Pan Robert Stojak. Podczas spotkania Dyrektor Piotr Kosyl podkreślił jaką ogromną wartość mają spotkania przy wigilijnym stole, w świątecznej atmosferze. Dziękując wszystkim pracownikom za pracę, której celem jest niesienie pomocy innym, podsumował mijający rok. Następnie wszyscy zebrani składając sobie świąteczne i noworoczne życzenia, podzielili się opłatkiem, który poświęcił ksiądz proboszcz.

Galeria zdjęć >>>

III miejsce dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ogólnopolskim Konkursie
PERŁY MEDYCYNY 2013

Uroczysta gala, z okazji wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY odbyła się w dniu 23 listopada 2013 roku w hotelu Gromada w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Idea konkursu, który ma na celu wyłonienie najlepszych zakładów opieki zdrowotnej i firm działających na rynku medycznym od lat cieszy się uznaniem. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ zgodnie z założeniami konkursu, wyłonione zostały tylko te firmy, które świadczą swoje usługi na wysokim poziomie, a markę na rynku wypracowują uczciwą i rzetelną pracą.

Galeria zdjęć >>>

Lekcja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów

W dniu 20 listopada 2013 roku w szkole  podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego przeprowadziła dla uczniów klas 4, 5 i 6 lekcję z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzony pokaz i prezentacja sprzętu medycznego wzbudziły ogromne zainteresowanie i emocje u dzieci, Uczniowie zostali  również poinformowane jak prawidłowo wzywać pomoc medyczną. Wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, ponieważ z pewnością rzadko zdarza się zobaczenie pracy ratowników z bliska.


Galeria zdjęć >>>

I Mazowieckie Warsztaty Ratowniczo Gaśnicze
Ożarów Mazowiecki 2013


W dniach 04 06 październik 2013 odbyły się I Mazowieckie Warsztaty Ratowniczo Gaśnicze na terenie Ożarowa Mazowieckiego.
Współorganizatorami byli Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Starosta Warszawski Zachodni oraz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Nasz Zespół Ratownictwa Medycznego również uczestniczył w ćwiczeniach praktycznych
i zajęciach teoretycznych. Ćwiczenia te to dobra okazja do doskonalenia zdobytych umiejętności oraz zdobywanie kolejnych doświadczeń, które są nieodzownym elementem prawidłowego prowadzenia działań ratowniczo
gaśniczych.

Zdjęcia pozyskane ze strony www.manewryozarow.pl

Galeria zdjęć >>>15-lecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego


W dniu 21 września 2013 odbył się piknik rodzinny z okazji 15-lecja Powiatu Warszawskiego Zachodniego
 W uroczystościach brał udział  Nasz Zespół Ratownictwa Medycznego, który p rzeprowadził pokaz z zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej  i prezentację sprzętu medycznego. Pokaz ten wzbudziły ogromne zainteresowanie i emocje u dzieci, a ich największą uciechą tego dnia było znalezienie się we wnętrzu ambulansu nie w roli pacjentów ale zwiedzających. Zespół Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w sposób obrazowy i niezwykle przystępny dla dzieci i ich rodziców prezentował i objaśniał zasady pracy w karetce pogotowia i do czego służy wyposażenie pojazdu ratownictwa medycznego.

Galeria zdjęć >>>XII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym
04 - 06 wrzesień 2013

Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów zajęła załoga Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w którego składzie znaleźli się: Łukasz Wasik, Jakub Fąderski, Jakub Pawlak.
Wydarzenie to, odbywające się już po raz dwunasty miało na celu sprawdzenie kwalifikacji lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek pracujących na co dzień w systemie ratownictwa medycznego. Była to również doskonała okazja do zdobycia nowych doświadczeń, podczas współpracy z innymi służbami.
Tak dobre przygotowanie Naszej załogi świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług ratownictwa medycznego dla mieszkańców Powiatu. W zawodach brało udział 45 załóg z Polski i Europy.

Galeria zdjęć >>>


Mistrzostwa Regionalne w Ratownictwie Medycznym
X Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego


W  dniach  12 15  czerwca  2013  odbyły  się  X  Podlaski  Rajd Ratownictwa Medycznego w Supraślu wzięło w nich 24 zespołów ratownictwa medycznego z Polski. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów zajęła załoga Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w którego składzie znaleźli się: Łukasz Wasik, Jakub Fąderski, Jakub Pawlak. Głównym celem rajdu było sprawdzenie kwalifikacji ratowników medycznych/pielęgniarek pracujących w systemie ratownictwa medycznego. Jest on wspaniałą okazją do zdobywania i doskonalenia doświadczeń  w  zakresie  współpracy z  innymi  służbami,  które  na  co  dzień  uczestniczą w różnego rodzaju akcjach ratowniczych. Zespół reprezentujący Powiat Warszawsko Zachodni po raz kolejny zaprezentował wysokie kwalifikacje i profesjonalne przygotowanie, otwierając tym zwycięstwem drogę do udziału w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym, które w tym roku odbędą się we Wrocławiu.

Galeria zdjęć >>>

Dzień otwarty w Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawsko Zachodniego


W dniu 04 czerwca 2013 roku w po raz pierwszy Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego  zorganizowała otwarty dzień  Pogotowia. Wzięły w nich udział dzieci klasy drugiej i trzeciej ze szkoły podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Podczas spotkania uczestnicy mogli poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu karetki oraz sprawdzić swoje umiejętności ćwicząc na fantomie (osoby dorosłej i dziecka) masaż serca i sztuczne oddychanie. Celem tej akcji było przekazanie uczniom ważnej informacji, że pomóc potrzebującemu może każdy.

Galeria zdjęć >>>

Dzień Dziecka z SP ZOZ
Powiatową Stacją Ratownictwa Medycznego
oraz Komendą Powiatową Policji

W dniu 31 maja 2013 na terenie ICDS w Łomiankach odbył się powiatowy dzień dziecka „Bezpieczny Uśmiech”.  Pracownicy SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego zaprezentowali  sprzęt medyczny, dzieci mogły zobaczyć wyposażenie ambulansu, ku ich uciesze, miały okazję znaleźć się w środku karetki. Zostały również poinformowane jak prawidłowo wzywać pomoc medyczną. Wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci, ponieważ z pewnością rzadko zdarza się zobaczenie pracy ratowników z bliska. Atrakcją był również pokaz wspólnych działań służb ratowniczych przy inscenizacji wypadku drogowego.

Galeria zdjęć >>>


Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym

W dniach 27 29 maj 2013 roku odbyły się  Otwarte  Mistrzostwa  Śląska  w  Ratownictwie Medycznym w Jastrzębiu Zdroju. Wzięło w  nich  18  doborowych  zespołów  ratownictwa medycznego  z  całego  kraju w tym zespół z Naszego Pogotowia.
Podczas zawodów przeprowadzono siedem konkurencji w tym jedna dotyczył pomocy osobom niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo. Konkursy były oceniane na podstawie aktualnej  wiedzy medycznej w zakresie ratownictwa medycznego.
Sędziowie oceniali również: zachowanie  zasad bezpieczeństwa na miejscu pozorowanego zdarzenia,  na postępowanie ratownicze, współpracę członków zespołu i przekazywanie poszkodowanych do szpitalnego oddziału ratunkowego.
Zespół reprezentujący Pogotowie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ogólnej klasyfikacji zajął dziewiąte miejsce oraz zdobył puchar za najlepszą koordynację pracy zespołowej podczas wykonywanych zadań. Jednocześnie jako cały zespół wypadł bardzo dobrze w zadaniu  w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziesięcioletniego dziecka.

Galeria zdjęć >>>


Wspólne ćwiczenia z Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 22 maja 2013 roku Zespół Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawsko Zachodniego wspólnie ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach polegających na zabezpieczeniu zdarzenia masowego w centrum handlowym na terenie Gminy Łomianki.
Akcja przebiegła zgodnie z założeniami, pozorowane zdarzenie masowe pozwoliło na sprawdzenie współpracy służb, które współdziałały ze sobą szybko i sprawnie.

Galeria zdjęć >>>

IV Mistrzostwa Mazowsza w Ratownictwie Medycznym


W dniach 09-12 maja 2013r. odbyły się IV Mistrzostwa Mazowsza w Ratownictwie Medycznym w Siedlcach, organizowane przez Siedleckie Pogotowie Ratunkowe.
Wzięło w nich udział 26 zespołów w tym jeden zespół SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Podczas mistrzostw przeprowadzono osiem konkurencji  w tym jedną  techniczną polegającą na prawidłowym ucisku klatki piersiowej. Zespoły prowadziły działania ratownicze w różnych, nawet ekstremalnych, sytuacjach na terenie Powiatu Siedleckiego.
Zespół reprezentujący Pogotowie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ogólnej klasyfikacji zajął trzecie miejsce i zakwalifikował się na Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. Ponadto Nasz Zespół zajął drugie miejsce w klasyfikacji Zespołów Ratownictwa Medycznego na Mazowszu.

Galeria zdjęć >>>


Spotkanie Wielkanocne

W dniu  26 marca 2013r. odbyło  się  Spotkanie Wielkanocne  pracowników  Ratownictwa Medycznego z Błonia z udziałem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego , Wicestarosty  Pana Pawła Białeckiego, Członka Zarządu Powiatu  Pani  Jolanty Stępniak. Zgodnie z tradycją pokarmy poświęcił , odmówił modlitwę i złożył życzenia  Ksiądz Tadeusz Jaworski. Życzenia  wielkanocne pracownikom  złożył  również  Starosta Powiatu  Pan Jan Żychliński  i Dyrektor Pan Piotr Kosyl.

Galeria zdjęć >>>


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego