Aktualności 2014 - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności 2014

Aktualności

Spotkanie Opłatkowe


W dniu 16 grudnia 2014 roku. odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla pracowników Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego. W spotkaniu brali udział  ks. prałat Tadeusz Jaworski,
Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan Paweł Białecki Wicestarosta, Pani Jolanta Stępniak Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan Michał Borkowski Dyrektor Wydziału Zdrowia
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Pan Mirosław Jasztal oraz Waldemar Perdion.
Podczas spotkania Wigilijnego Dyrektor Stacji Pan Piotr Kosyl omówił mijający rok 2014 oraz podziękował wszystkim pracownikom za wkład wniesiony w rozwój  Naszej Jednostki.  Na  koniec wszyscy uczestnicy spotkania składali sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Galeria zdjęć >>>


Nowe Ambulanse w Oddziałach SP ZOZ Powiatowej Stacji
Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

       W dniu 21 października 2014r. o godz. 10:00 na terenie SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego odbyło się uroczyste przekazanie do użytku dwóch nowo zakupionych ambulansów sanitarnych. W uroczystości przekazania ambulansów uczestniczyli Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wice Starosta Pan Paweł Białecki, Członek Zarządu Powiatu Pani Jolanta Stępniak oraz Pani Stanisława Milej Misztal Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  Zakupione ambulanse będą realizowały świadczenia jako Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego w Błoniu i Łomiankach.

Galeria zdjęć >>>


Jesień z SP ZOZ  Powiatową Stacją Ratownictwa Medycznego


W dniu 17 października 2014 roku SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego gościła dzieci z Zespołu Szkół w Kampinosie. Podczas wizytacji przeprowadzono pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz zasad jak prawidłowo wzywać pomoc medyczną. Wydarzenie to zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, nie często zdarza się zobaczyć pracę ratowników medycznych z bliska.

Galeria zdjęć >>>

XIII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym
17 - 20 wrzesień 2014


Załoga Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
w którego składzie znaleźli się: Łukasz Wasik, Jakub Fąderski, Jakub Pawlak zajęła piąte miejsce w generalnej klasyfikacji.  
W Otwartych Mistrzostwach Polski w Płocku  wzięło udział 39 najlepszych drużyn
z całej Polski. Przez trzy dni wszystkie Zespoły Ratownictwa Medycznego uczestniczyły w pięciu  konkurencjach medycznych i jednym teście sprawnościowym. Konkurencie odzwierciedlały rzeczywiste zdarzenia, z jakimi muszą sobie radzić ratownicy w codziennej ciężkiej pracy.
Tak dobre przygotowanie i zajęcie wysokiego piątego miejsca przez  Naszą załogę  świadczy
o wysokiej jakości świadczonych usług ratownictwa medycznego dla mieszkańców Naszego Powiatu.

Galeria zdjęć >>>


Listy Gratulacyjne dla Ratowników Medycznych
Powiatowej Stacji  Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W dniu 25 czerwca 2014 roku Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski spotkał się z zwycięskimi  drużynami , które zajęły trzy pierwsze miejsca na VI Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej
w Chełmie. W spotkaniu uczestniczyli oprócz Wojewody Pan Michał Borkowski Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW oraz dyrektorzy zwycięskich załóg.  Wojewoda gratulował zespołom osiągniętego sukcesu oraz kwalifikacji do Mistrzostw Polski, które zostaną przeprowadzone we wrześniu w Płocku.
Na zakończenie Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył wszystkim uczestnikom listy gratulacyjne podkreślając że ochrona zdrowia mieszkańców Województwa Mazowieckiego jest na najwyższym poziomie czego wyrazem są osiągnięcia zespołów podczas mistrzostw.  

Galeria zdjęć >>>

XII Międzynarodowych Mistrzostw Warmii i Mazur
w Ratownictwie Medycznym w Mierkach k/Olsztynka

W dniach 4-6 czerwca 2014 roku w Mierkach k/Olsztynka odbyły się XII Międzynarodowe Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym, będące eliminacjami do Mistrzostw Polski. Zespół Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego pokazał znakomite przygotowanie do ww. zawodów i na 24 zespoły ratownictwa medycznego z Polski i zagranicy zajęliśmy trzecie miejsce. Znajdując się na podium Nasi ratownicy medyczni  potwierdzili profesjonalizm, znakomite przygotowanie oraz zgranie w pracy zespołowej.


II Mazowieckie manewry ratowniczo gaśnicze
Ożarów Mazowiecki 2014


W pierwszy weekend czerwca 2014 roku po raz drugi Zespół Ratownictwa Medycznego  SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego uczestniczył
w manewrach pt. „Katastrofa w wakacje”.
Wspólne ćwiczenia, które zostały przeprowadzone mają duży wpływ na doskonalenie umiejętności oraz wypracowanych schematów postępowań w zakresie działań ratowniczych podczas wyjątkowych sytuacji kryzysowych.

Zdjęcia pozyskane ze strony http://www.manewryozarow.pl

Galeria zdjęć >>>

Dzień Dziecka z SP ZOZ
Powiatową Stacją Ratownictwa Medycznego
oraz Komendą Powiatową Policji w Starych Babicach


W dniu 30 maja 2014 roku odbył się Powiatowy Dzień Dziecka „Bezpieczny Uśmiech”. Ratownicy Medyczni SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprezentowali sprzęt medyczny, który znajduje się na stanie Ambulansu. Ponadto Zespół Ratownictwa Medycznego brał udział w symulacji wypadku drogowego, które miało na celu zaprezentowanie współdziałania Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji biorących udział w akcjach ratunkowych.

Galeria zdjęć >>>

Dzień otwarty w Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawsko Zachodniego
27.05.2014r.

Po raz drugi  Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego  zorganizowała otwarty dzień  Pogotowia dla dzieci ze szkół podstawowych. Wzięły w nich udział dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu. Celem akcji było zapoznanie dzieci z zasadami wzywania pierwszej pomocy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Można było również obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu karetki.

Galeria zdjęć >>>


VI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym
Chełm 15 - 17 Maj 2014

Mistrzostwa, które zostały zorganizowane przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie, pozwoliły na wyłonienie najlepiej przygotowanych Zespołów Ratownictwa Medycznego w kraju. Zawody po raz kolejny potwierdziły bardzo dobre przygotowanie do współzawodnictwa. Załoga Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w którego składzie znaleźli się: Łukasz Wasik, Jakub Fąderski, Jakub Pawlak zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów oraz I miejsce za zadanie nr 5 ,,Uścisk Bielucha”. Zadanie zostało przeprowadzone 100 m. pod ziemią bez łączności radiowej i pomocy z zewnątrz.  Zadanie polegało na zabezpieczeniu medycznym  50-letniego mężczyzny  z objawami obrzęku płuc. Nasz zespół uzyskał maksymalną ilość punktów za co otrzymał ww. puchar.
Zdjęcia pozyskane ze strony www.chelm.naszemiasto.pl

Galeria zdjęć >>>

Certyfikacja Pogotowia


W dniu 24 kwietnia 2014 odbył się Audit certyfikujący System Zarządzania Jakością  zgodnie
z  normą: PN–EN ISO 9001: 2009.
Audit rozpoczął się od spotkania otwierającego z kadrą kierowniczą na którym, Dyrektor pogotowia Piotr Kosyl omówił działalność firmy oraz podkreślił korzyści wynikające z wdrożenia  procedur systemu zarządzania jakością. Auditorzy zauditowali obszar związany z świadczeniem usług ratownictwa medycznego oraz obszar zarządzania administracją. W ramach certyfikacji zauditowano również Oddziały Terenowe: Stacja Wyczekiwania w Błoniu, Stacja Wyczekiwania Stare Babice. Na spotkaniu zamykającym auditor wiodący z zadowoleniem przyznał, iż System Zarządzania Jakością w SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa zgodnie z obowiązującą normą a realizacja usług medycznych wykonywana jest według najwyższych standardów.


Spotkanie Wielkanocne

W dniu 15 kwietnia 2014 roku.  Dyrektor Piotr Kosyl i pracownicy SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowali tradycyjne spotkanie wielkanocne, na którym obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Paweł Bielecki Wice Starosta, Jolanta Stępniak Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Tradycyjnie uroczystości rozpoczął ks. proboszcz Tadeusz Jaworski, odmówił modlitwę i pobłogosławił pokarmy, po czym wszyscy podzielili się symbolicznym jajkiem. Obecni na spotkaniu zgodnie podkreślali jak ważne jest kultywowanie tradycji wielkanocnych, a Święta Wielkanocne zawsze są kojarzone z nowym życiem i nadzieją na lepszą przyszłość.

Galeria zdjęć >>>

Ferie z Pogotowiem Ratunkowym w Błoniu


W dniu 24 lutego 2014 roku odbyły się pokazowe lekcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczni szkoły podstawowej nr 2 z Oddziałem Integracyjnym im. Janusza Korczaka w Błoniu.
Wzięło w nich udział ponad 70  uczniów.  Podczas spotkania uczniowie zostali również poinformowane jak prawidłowo wzywać pomoc medyczną.
Celem tej akcji było przekazanie bardzo ważnej informacji, że pomóc potrzebującemu może każdy.

Galeria zdjęć >>>


IX Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
28
31 Styczeń 2014

Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów zajęła załoga Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w którego składzie znaleźli się: Łukasz Wasik, Jakub Fąderski, Jakub Pawlak. Do Szczyrku zjechały się zespoły z całej Polski oraz Europy tj: zespoły z  Litwy, Ukrainy, Turcji, Grecji czy Estonii. Wszystkie konkurencje odbywały się na terenie  Szczyrku, Bielsko- Białej oraz okolicznych miejscowościach. Organizatorzy zawodów zorganizowali pięć różnych konkurencji, które odbywały się w dzień i w nocy. Konkurencje wymagały od Zespołów Ratownictwa Medycznego nie tylko wiedzy medycznej , ale również umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją czasu. Jedna  z konkurencji przedstawiała zdarzenie masowe, gdzie w fabryce zapałek wybuch pożar i ranił kilkunastu pracowników. Naszej załodze zabrakło kilku punktów do podium. W zawodach brało udział 58 załóg.

Galeria zdjęć >>>

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego