Aktualności 2016 - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności 2016

Aktualności

Poświęcenie Ambulansu

W dniu 30 grudnia 2016 roku, na terenie Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego, odbyła się uroczystość poświęcenia nowo zakupionego ambulansu. W uroczystości przekazania ambulansu brali udział Pan Jan Żychliński- Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan Paweł Białecki - Wicestarosta oraz Członkowie Zarządu Powiatu.
Zakupiony ambulans będzie realizował świadczenia jako Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w Ożarowie Mazowieckim.

Galeria zdjęć >>>Spotkanie wigilijne w Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Dnia   13  grudnia  2016  roku  odbyło  się   tradycyjne   spotkanie   opłatkowe   Dyrekcji   Pogotowia z pracownikami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych: Starosta  Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Wicestarosta Paweł Białecki oraz Członkowie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Podczas uroczystości  Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom za wkład pracy jaki wnieśli w mijający rok. Na zakończenie spotkania wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie świąteczne i noworoczne życzenia


Galeria zdjęć >>>
Szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci w Przedszkolu nr 176 w Warszawie

       W dniu 9 listopada 2016r. Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowała szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci  z Przedszkola nr 176 w Warszawie. W pokazie brało udział ok.60-cioro dzieci. Szkolenie miało na celu przekazanie najmłodszym  jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedszkolaki poznały numery alarmowe oraz sprzęt medyczny. Miały możliwość przećwiczenia na manekinie zabiegu resuscytacji, a także wykonania opatrunku. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach,  a na pamiątkę otrzymały maskotki- „powiatowe smoki”.

Galeria zdjęć >>>


Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego


Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego
laureatem  Projektu "Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2016"  

                W dniu 30 września 2016 r. Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego została laureatem  Projektu „Rzetelni” i otrzymała Statuetkę oraz  Mazowiecki Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2016.  
Program Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki, Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności ma na celu kreowanie i umacnianie etycznych działań w przedsiębiorczości, samorządzie, instytucji, a także ochronie zdrowia. W tych obszarach są realizowane projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki”, „Diamenty Polskiej Gospodarki” oraz Targi „Polish Brands”.
Projekt „Rzetelni”, w którym brała udział Nasza Jednostka, promuje placówki medyczne i firmy działające w sektorze medycznym, które w swoich działaniach kierują się etyką, profesjonalizmem, efektywnym zarządzaniem oraz rzetelnością
.

Galeria zdjęć >>>


XV Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

             W dniach 14-17 września 2016 roku Białostockie Pogotowie Ratunkowe zorganizowało XV Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym, w których uczestniczyła załoga Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W Mistrzostwach udział wzięło
45 zespołów z Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Konkurencje sprawnościowe zorganizowane były
w miejscowości Białystok oraz Supraśl, uczestnicy zmagań mogli zaprezentować swoje umiejętności, z którymi często spotykają się podczas codziennie wykonywanej pracy oraz mogli pogłębić swoją wiedzę podczas licznych wykładów teoretycznych z dziedziny Ratownictwa.  
          Zespół Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego uklasyfikował się na 20 pozycji.
Gratulujemy Naszym reprezentantom oraz wszystkim zespołom biorącym udział w XV edycji Mistrzostw Polski.  

Dzień Dziecka razem z Powiatową Stacją Ratownictwa Medycznego

            Dnia 01 czerwca 2016 roku Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego po raz trzeci uczestniczyła w Powiatowym Dniu Dziecka „Bezpieczny Uśmiech” organizowany przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Powiatowe Służby. Impreza  odbyła się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach.
               Zespół Ratownictwa Medycznego brał udział w symulacji wypadku drogowego, który miał
na celu zaprezentowanie współdziałania Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji biorących udział w akcjach ratunkowych.

Galeria zdjęć >>>Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym

        W dniach 11 – 13 maja 2016 roku w Lublinie odbyły się VII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym. W zawodach wzięło udział 25 zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski, w tym jeden zespół ze Lwowa. Nasz zespół w składzie: Łukasz Wasik, Jakub Fąderski i Daniel Olszak zajęli w klasyfikacji końcowej 7 miejsce i zakwalifikowali się na Mistrzostwa Polski, które odbędą się we wrześniu w Białymstoku.
       Każdy z zespołów brał udział w konkurencjach przygotowanych przez lubelskie pogotowie. Zawody rozpoczęły się od konkurencji nocnej. Scenariusz nocnej rywalizacji polegał na interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego na szkolnej dyskotece, w której doszło do zdarzenia masowego. Oprócz konkurencji, lubelskie pogotowie przygotowało dla mieszkańców Lublina "Akcja defibrylacja", czyli pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie z właściwego korzystania z przenośnego defibrylatora AED. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Galeria zdjęć >>>


SPZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Laureatem Mazowieckiej Nagrody Jakości

       Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego została laureatem Mazowieckiej Nagrody Jakości w kategorii „Organizacja Ochrony Zdrowia”.
W
  dniu  30   marca   2016   roku Marszałek Województwa   Mazowieckiego   Pan   Adam   Struzik    w obecności przedstawicieli komitetu MNJ wręczył  statuetkę, certyfikat oraz dyplom na ręce Pana  Dyrektora. Tytuł ten to najwyższe wyróżnienie XVIII edycji Konkursu Mazowieckiej Nagrody Jakości w kategorii „Organizacja Ochrony Zdrowia”.
         Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że zdobycie Mazowieckiej Nagrody Jakości to potwierdzenie  profesjonalnie świadczonych usług w zakresie ratownictwa medycznego   i   skutecznego    zarządzania  zgodnie    z   wytycznymi   Total    Quality   Management.   Na uroczystości   wręczenia   Insygniów  obecn  i   byli przedstawiciele    samorządu   Pan Jan Żychliński – Starosta, Pan Paweł Białecki – Wicestarosta oraz członkowie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
      Dyrektor Pan Piotr Kosyl podziękował personelowi medycznemu i pracownikom  administracyjnym za zaangażowanie i wkład pracy , ponieważ sukces Jednostki to przede wszystkim ich ciężka  praca. Podkreślił również, że ta nagroda to  prestiż i wyróżnienie dla naszej Jednostki, która potwierdza profesjonalizm udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców naszego Powiatu.

Galeria zdjęć >>>


Spotkanie Wielkanocne


         Dnia 22 marca 2016 roku odbyło się spotkanie wielkanocne Dyrekcji  SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z pracownikami.
              Na uroczystości obecne były również władze samorządowe Powiatu: Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan Paweł Białecki Wicestarosta, Pani Jolanta Stępniak Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a także Komendant Straży Pożarnej Pan Mirosław Jasztal oraz Komendant Policji Pan Tomasz Szachowski.
Tradycyjnie uroczystość rozpoczął Dyrektor Pan Piotr Kosyl składając wszystkim zgromadzonym najlepsze życzenia. Na koniec ks. proboszcz Tadeusz Jaworski, odmówił modlitwę i pobłogosławił pokarmy, po czym wszyscy podzielili się symbolicznym jajkiem.

Galeria zdjęć >>>


Ferie z Pogotowiem 2016

   W trakcie tegorocznych powiatowych ferii zimowych „Zima w lesie 2016”, Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego zorganizowała pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
     Dnia 3 i 5 lutego 2016r. w spotkaniu z ratownikiem medycznym wzięło udział około czterystu dzieci i młodzież ze szkół oraz świetlic środowiskowych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani jak się zachować podczas wypadku, jak wzywać pomoc medyczną. Mieli możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy mógł przećwiczyć na manekinie resuscytacje dorosłego oraz dziecka, a także zobaczyć jak powinien wyglądać prawidłowo wykonany opatrunek. Dla uczestników pokazu wręczono pamiątkowe antystresy-kropelki krwi.

Galeria zdjęć >>>


XI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

        W dniach 26-29 stycznia 2016 roku w Bielsku Białej odbyły się XI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym zorganizowane  przez   Bielskie   Pogotowie  Ratunkowe, w których udział wzięło 51 załóg  z Polski i zagranicy w tym z Litwy, Łotwy i Ukrainy. SPZOZ Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego reprezentował zespół w składzie Łukasz Wasik, Jakub Fąderski i Daniel Olszak zajmując w generalnej klasyfikacji 15 miejsce.
      Podczas Mistrzostw zespoły ratunkowe miały do wykonania osiem zadań, w tym zadania nocne sprawnościowe. Zadania zostały rozegrane w miejscowości Jaworze i Bielsku Białej, w których Ratownicy   zaprezentowali    swoje    umiejętności,  z   którymi   czasem    nie    mają   do   czynienia  w codziennych warunkach pracy ratując ludzkie życie i zdrowie najcenniejszą wartość.           Imprezie towarzyszyły liczne wykłady zorganizowane dla uczestników biorących udział w XI Międzynarodowych     Zimowych      Mistrzostwach    w    Ratownictwie     Medycznym,    natomiast   z przedstawicielami Stacji Ratownictwa Medycznego z całej Polski spotkał się wiceminister Marek Tombarczykiewicz. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie zagadnień i ostatnich wypowiedzi medialnych dotyczących sfery Państwowego Ratownictwa Medycznego.  
Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego pani Małgorzata Popławska przedstawiła wspólne stanowisko, które zostało wypracowane przez przedstawicieli Ratownictwa Medycznego.
      Wszystkim uczestnikom biorącym udział w staraniach XI Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw serdecznie GRATULUJEMY.

Galeria zdjęć >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego