Ankieta - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Ankieta

O firmie

Poniższa ankieta skierowana jest do Klientów/Pacjentów korzystających z usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu. Ankieta jest dobrowolna i całkowicie anonimowa. Ma na celu pozyskanie informacji na temat "Jak Klienci/Pacjenci oceniają usługi Ratownictwa Medycznego w Błoniu. Uzyskane informacje będą dla nas cennym źródłem wiedzy odnośnie kierunków doskonalenia jakości naszych usług.


TAK
NIE

TAK
NIE


BARDZO DOBRZE
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE
BRAK ZDANIA

TAK
NIE
BRAK ZDANIA


TAK
NIE 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego