Archiwalne 2014 - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwalne 2014

Zamówienia Publiczne > Archiwalne

Strona Główna BIP

Archiwalne Zamówienia Publiczne
Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Postępowania zakończone do dnia 30 kwietnia 2013 roku dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
http://bip.pwz.pl/redir,przetargi >>>


_______________________________________________________

Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 21.10.2014r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 16.09.2014r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 29.08.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data umieszczenia: 12.08.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 12.08.2014r.
_________________________________________________


Zakup 2 ambulansów typu C w formie leasingu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia 24.04.2014r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 31.03.2014r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 28.03.2014r.

Bilans, Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.01.2014r.
Data umieszczenia: 27.03.2014r.

Bilans, Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2013r.

Data umieszczenia: 27.03.2014r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 27.03.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data umieszczenia: 24.03.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 24.03.2014r.


_________________________________________________

Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw i bieżącej obsługi ambulansów


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia 13.02.2014r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 05.02.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 20.01.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 20.01.2014r.


_________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego