Archiwalne 2016 - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwalne 2016

Zamówienia Publiczne > Archiwalne

Strona Główna BIP

Archiwalne Zamówienia Publiczne
Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Postępowania zakończone do dnia 30 kwietnia 2013 roku dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
http://bip.pwz.pl/redir,przetargi >>>


_______________________________________________________


Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:
- Lekarzy systemu
- Pielęgniarki systemu
- Ratowników medycznych
- K
ierowców - ratowników medycznyWybór ofert po II etapie konkursu

Data umieszczenia: 14.12.2016r.

Oferty odrzucone po II etapie konkursu ofert

Data umieszczenia: 14.12.2016r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 8.12.2016r.
Data umieszczenia: 05.12.2016r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 9.12.2016r.
Data umieszczenia: 05.12.2016r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12.12.2016r.
Data umieszczenia: 05.12.2016r.

Oferty odrzucone po I etapie konkursu
Data umieszczenia: 05.12.2016r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 14.11.2016r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 14.11.2016r.


_________________________________________________


Zakup opon zimowych

Unieważnienie
Data umieszczenia: 24.10.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 18.10.2016r.


Formularz oferty
Data umieszczenia: 18.10.2016r.


_________________________________________________


Dostawa
ambulansu typu B

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia:
04.11.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 21.10.2016r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 14.10.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 0
4.10.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 04.10.2016r.


_________________________________________________


Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 26.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 19.09.2016r.

Załącznik nr 1  - Wykaz sprzętu ekektronicznego
Data umieszczenia: 19.09.2016r.

Załącznik nr 2  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Data umieszczenia: 19.09.2016r.

Załącznik nr 3 - Projekt Umowy
Data umieszczenia: 19.09.2016r.

Załącznik nr 4  - Formularz oferty
Data umieszczenia: 19.09.2016r.


_________________________________________________


Sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych

Wyjaśnienie
Data umieszczenia: 05.10.2016r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 26.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 05.09.2016r.


Wzór umowy
Data umieszczenia: 05.09.2016r.r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 05.09.2016r.

_________________________________________________


Sukcesywne dostawy materiałów jednarowego użytku

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 07.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Data umieszczenia: 29.08.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 29.08.2016r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 29.08.2016r.


_________________________________________________

Dostawy uzupełniające produktów leczniczych, dla SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz.587).

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 07.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Data umieszczenia: 29.08.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 29.08.2016r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 29.08.2016r.

_______________________________________________Zakup Ratowniczego Kapnometru pomiarowego Emma

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 10.08.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 05.08.2016r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 05.08.2016r.


_________________________________________________


Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:
- Lekarzy systemu
- pielęgniarki/rzy systemu
- ratowników medycznych
-
kierowców ratowników medycznyWybór ofert po II etapie Konkursu Ofert
Data umieszczenia: 13.07.2016r.

Oferty odrzucone po I etapie Konkursu Ofert
Data umieszczenia: 13.07.2016r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Data umieszczenia: 04.07.2016r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 27.06.2016r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 27.06.2016r.


_________________________________________________Przeglady techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu medycznego


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 27.06.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 20.06.2016r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 20.06.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 20.06.2016r._________________________________________________


Zakup materiałów jednorazowego użytku i produktów leczniczych

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 22.06.2016r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 09.06.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 03.06.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 03.06.2016r.


_________________________________________________


Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 08.06.2016r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 02.06.2016r.

Wyjaśnienie
Data umieszczenia: 01.06.2016r

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 30.05.2016r


Formularz oferty
Data umieszczenia: 30.05.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 30.05.2016r.

_________________________________________________
Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 08.06.2016r.

Wyjaśnienie
Data umieszczenia: 01.06.2016r

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 30.05.2016r


Formularz oferty
Data umieszczenia: 30.05.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 30.05.2016r.

_________________________________________________Z
akup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 31.05.2016r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 10.05.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 29.04.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 29.04.2016r.

_________________________________________________
Zakup defibrylatorów wraz z uchwytami karetkowymi

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 27.04.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 11.04.2016r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia:
11.04.2016r.

_________________________________________________Konkurs ofert na sprzedaż pojazdu

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 01.04.2016r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 21.03.2016r.

_________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego