Archiwalne 2017 - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwalne 2017

Zamówienia Publiczne > Archiwalne

Strona Główna BIP

Archiwalne Zamówienia Publiczne
Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Postępowania zakończone do dnia 30 kwietnia 2013 roku dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
http://bip.pwz.pl/redir,przetargi >>>


_______________________________________________________


Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, ambulansu typu B

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 02.11.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 16.10.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 04.10.2017r.


Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 29.09.2017r.

Przedłużenie terminu składania ofert
Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 26.09.2017r.


_________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 21.11.2017r.

Zaproszenie

Data umieszczenia: 22.09.2017r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 22.09.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 22.09.2017r.________________________________________________


Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, ambulansu typu B


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data umieszczenia: 19.09.2017r.


Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 19.09.2017r.


Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Opinia i raport niezależnego bieglego rewidenta za 2016 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans za 2015 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans za 2016 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans na dzień 30.06.2017 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 08.09.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 08.09.2017r._________________________________________________
Z
aproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 11.08.2017r.

Informacja dotycząca zadania nr. 2
Data umieszczenia: 07.08.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 04.08.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 04.08.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 04.08.2017r.

Wzór umowy

Data umieszczenia: 04.08.2017r.


_________________________________________________

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:
- Pielęgniarki systemu
- Ratowników medycznych
- Kierowców - ratowników medyczny


Informacja o wyborze ofert
Data umieszczenia: 14.08.2017r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 10.08.2017 r.
Data umieszczenia: 07.08.2017r.

Oferty odrzucone po I etapie konkursu

Data umieszczenia: 07.08.2017r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 31.07.2017r.


Ogłoszenie
Data umieszczenia: 24.07.2017r.

Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 24.07.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytkuInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 20.07.2017r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 13.07.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 10.07.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 10.07.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 10.07.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 10.07.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 28.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 13.06.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 12.06.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 12.06.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 12.06.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 12.06.2017r.


_________________________________________________


Ś
wiadczenie usług przeglądów technicznych,
napraw i konserwacji ambulansów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 09.08.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 28.06.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Data umieszczenia: 14.06.2017r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 05.06.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 05.06.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu medycznego

Informacja o wyborze oferty
Data umieszczenia: 12.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 09.06.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 05.06.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 05.06.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 05.06.2017r.

_________________________________________________Zakup drobnego sprzętu medycznego
i materiałów jednorazowego użytku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 07.07.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 13.06.2017r.

Odpowiedz na pytania

Data umieszczenia: 07.06.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 31.05.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 31.05.2017r.

_________________________________________________D
ostawa produktów leczniczych

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 21.06.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 01.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 29.05.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 23.05.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 23.05.2017r.

_________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 29.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data umieszczenia: 06.06.2017r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 23.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania cz. II
Data umieszczenia: 16.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania cz. I
Data umieszczenia: 16.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 11.05.2017r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 11.05.2017r.

Wykaz dostawców
Data umieszczenia: 11.05.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 11.05.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Ubezpieczenie floty pojazdów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia:
18.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

Załącznik nr. 2
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

Załącznik nr. 3
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

Załącznik nr. 4
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

Załącznik nr. 5
Data umieszczenia: 09.05.2017r.


Załącznik nr. 6
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy preparatów do dezynfekcji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 11.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 08.05.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 08.05.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 08.05.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 08.05.2017r.


_________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 15.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 27.04.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 27.04.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 27.04.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 27.04.2017r._________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
Zlecenie polegające na pełnieniu roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji

u zamawiającego.

Informacja o wyborze oferty
Data umieszczenia: 27.03.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 21.03.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 21.03.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 21.03.2017r._________________________________________________
Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2017

Pobierz >>>

Data umieszczenia: 15.02.2017r._________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego