Archiwalne 2019 - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwalne 2019

Zamówienia Publiczne > Archiwalne
 


Dostawy środków czystości, artykułów gospodarczych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 02.08.2019 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 25.07.2019 r.

Wzór umowy

Data umieszczenia: 25.07.2019 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 25.07.2019 r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 25.07.2019 r.

_________________________________________________
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 02.08.2019 r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 24.07.2019 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 24.07.2019 r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 24.07.2019 r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 24.07.2019 r.

_________________________________________________
Zakup ambulansu typu C

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 08.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 23.07.2019 r.


Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 04.07.2019 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 01.07.2019 r.


Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia
Data umieszczenia: 01.07.2019 r.


Rachunek zysków i strat za 2018 r.
Data umieszczenia: 01.07.2019 r.


Dodatkowe Informacje i Objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2018 rok
Data umieszczenia: 01.07.2019 r.

Bilans 2018
Data umieszczenia: 01.07.2019 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 24.06.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 24.06.2019 r.

_________________________________________________


Remont pomieszczenia biurowego wraz z umeblowaniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 27.06.2019 r.


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 21.06.2019 r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 21.06.2019 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 21.06.2019 r.


_________________________________________________


Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw i konserwacji ambulansów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 08.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 15.07.2019 r.
Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 26.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data umieszczenia: 17.06.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 17.06.2019 r.


_________________________________________________Zakup materiałów jednorazowego użytku i akcesoriów do sprzętu medycznego


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 05.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 30.07.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 24.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania cz. III
Data umieszczenia: 17.06.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data umieszczenia: 17.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania cz. II
Data umieszczenia: 17.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 14.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 11.06.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia:
11.06.2019 r.


_________________________________________________Usługa odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 14.06.2019 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 06.06.2019 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 06.06.2019 r.


_________________________________________________


Dostawy produktów leczniczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 24.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 19.06.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 03.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 29.05.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 21.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 21.05.2019 r.

_________________________________________________


Zakup materiałów jednorazowego użytku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 09.07.2019 r.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 06.06.2019 r

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 17.05.2019 r

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 14.05.2019 r

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 08.05.2019 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 08.05.2019 r

_________________________________________________


Zakup ambulansu typu C


Informacja o unieważnieniu postępowania
Data umieszczenia: 10.06.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 10.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 05.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 28.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia:
28.05.2019 r.


_________________________________________________Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:

                - Lekarzy systemu
                - Ratowników medycznych (minimum 5 lat udzielania świadczeń w zespole
                   rato
wnictwa medycznego lub lotniczym  zespole ratownictwa medycznego)
                - Ratowników medycznych kierowcówWybór ofert
Data umieszczenia: 08.05.2019 r.


Oferty odrzucone
Data umieszczenia: 08.05.2019 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 23.04.2019 r.

Szczególowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 23.04.2019 r.

_________________________________________________


Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:
- Pielęgniarzy systemu ( minimum 5 lat udzielania świadczeń w zespole ratownictwa medycznego lub lotniczym zespole ratownictwa medycznego )
- Ratowników medycznych (minimum 5 lat udzielania świadczeń w zespole ratownictwa medycznego lub lotniczym  zespole ratownictwa medycznego )
- Ratowników medycznych  kierowców


Wybór ofert
Data umieszczenia: 15.03.2019 r.

Oferty odrzucone
Data umieszczenia: 15.03.2019 r.

Sprostowanie do konkursu
Data umieszczenia: 26.02.2019 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 26.02.2019 r.

Szczególowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 26.02.2019 r.

_________________________________________________


Zakup wyposażenia medycznego do ambulansów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data umieszczenia: 12.04.2019 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 13.03.2019 r

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 01.03.2019 r

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Data umieszczenia: 26.02.2019 r

Przedłużenie terminu składania ofert
Data umieszczenia: 26.02.2019 r

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 25.02.2019 r

RZiS 2017
Data umieszczenia: 25.02.2019 r

RZiS 2018
Data umieszczenia: 25.02.2019 r

Bilans 2017
Data umieszczenia: 25.02.2019 r

Bilans 2018
Data umieszczenia: 25.02.2019 r

Dodatkowe Informacje i Objasnienia do Bilansu i RZiS 2017
Data umieszczenia: 25.02.2019 r

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 04.02.2019 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 04.02.2019 r.


_________________________________________________


Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:
- Lekarzy systemu
       -
Pielęgniarzy systemu
              - Ratowników medycznych
                               - Kierowców - ratowników medyczny


Wybór ofert
Data zamieszczenia 20.02.2019 r.

Oferty odrzucone
Data zamieszczenia 20.02.2019 r.

Sprostowanie
Data zamieszczenia 29.01.2019 r.

Ogłoszenie
Data zamieszczenia 28.01.2019 r.

Szczególowe Warunki Konkursu
Data zamieszczenia 28.01.2019 r.
_________________________________________________Zakup 4 ambulansów typu C

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 08.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 07.03.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 25.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 19.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data umieszczenia:
25.01.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia:
25.01.2019 r.


_________________________________________________


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego