Archiwalne 2021 - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwalne 2021

Zamówienia Publiczne > Archiwalne
 
 

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:

1. Lekarzy systemu

2.
Pielęgniarzy systemu (posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym,
w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)

3. Ratowników medycznych (posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym,
w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)

4.
Ratowników medycznych (nie posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym,
w
wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)  
                                                                                                                                                                                                   

5. Ratowników medycznych kierowców

6. Pielęgniarzy kierowców

Wybór Oferty
Data umieszczenia: 17.12.2021 r.

Informacja o proteście

Data umieszczenia: 10.12.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 08.12.2021 r.

Data umieszczenia: 06.12.2021 r.

Oferty odrzucone po I etapie konkursu
Data umieszczenia: 02.12.2021 r.

Dotyczy modyfikcji Szczegółowych Warunków Konkursu

Data umieszczenia: 25.11.2021 r.

Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 25.11.2021 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 16.11.2021 r.


Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 16.11.2021 r.


_________________________________________________Zamówienie RM/ZP/25/21

   Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 15.09.2021 r.

_________________________________________________


Zamówienie RM/ZP/24/21

   Zakup środków ochrony indywidualnej i materiałów jednorazowego użytku


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 25.08.2021 r.

_________________________________________________


Zamówienie RM/ZP/23/21

   Zakup drobnych materiałów i produktów medycznych


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 04.08.2021 r.

_________________________________________________Aktualizacja
Planu Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2021


Pobierz >>>
Data umieszczenia: 04.08.2021 r.


_________________________________________________


Zamówienie RM/ZP/21/21  

  Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego oraz materiałów jednorazowego użytku


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 16.07.2021 r.

_________________________________________________


Zamówienie RM/ZP/17/21  

  Zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 09.06.2021 r.

_________________________________________________


Zamówienie RM/ZP/16/21  

 Zakup jednorazowych materiałów medycznych


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 02.06.2021 r.

_________________________________________________


Zamówienie RM/ZP/9/21  

Dostawa produktów leczniczych


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 12.05.2021 r.

_________________________________________________


Zamówienie RM/ZP/6/21  

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 21.04.2021 r.

_________________________________________________Aktualizacja
Planu Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2021


Pobierz >>>
Data umieszczenia: 09.06.2021 r.


_________________________________________________Zamówienie RM/ZP/4/21

Zakup ambulansu typu C i wyposażenia medycznego


Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 13.04.2021 r.

_________________________________________________Zamówienie RM/ZP/3/21

Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów sanitarnych oraz innych pojazdów.

Postępowanie prowadzone z użyciem Platformy zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwopwz

Data umieszczenia: 03.03.2021 r.

_________________________________________________


Usługa odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 17.03.2021 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 26.02.2021 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 26.02.2021 r.


_________________________________________________
Usługa odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych


Unieważnienie postępowania
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 16.02.2021 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 16.02.2021 r.


_________________________________________________Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:

1. Lekarzy systemu

2.
Pielęgniarzy systemu (posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym   „w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)

3. Ratowników medycznych (posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym   „w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)

4.
Ratowników medycznych (nie posiadających doświadczenie w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym „w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat)  
                                                                                                                                                                                                   

5. Ratowników medycznych kierowców

6. Pielęgniarzy kierowców

Wybór ofert
Data umieszczenia: 22.03.2021 r.

Oferty odrzucone po II etapie konkursu
Data umieszczenia: 22.03.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 01.03.2021 r.
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 02.03.2021 r.
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 03.03.2021 r.
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 05.03.2021 r.
Data umieszczenia: 24.02.2021 r.

Oferty odrzucone po I etapie konkursu
Data umieszczenia: 22.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 12.02.2021 r.

Pismo o modyfikacji Ogłoszenia i SWK
Data umieszczenia: 04.02.2021 r.

Zmodyfikowane Ogłoszenie
Data umieszczenia: 04.02.2021 r.


Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 04.02.2021 r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 27.01.2021 r.


Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 27.01.2021 r.


_________________________________________________Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2021


Pobierz >>>
Data umieszczenia: 05.02.2021 r.


_________________________________________________


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego