Archiwalne - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwalne

Zamówienia Publiczne

Strona Główna BIP

Archiwalne Zamówienia Publiczne
Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Postępowania zakończone do dnia 30 kwietnia 2013 roku dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
http://bip.pwz.pl/redir,przetargi >>>


_______________________________________________________

Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 27.08.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr.48
Data umieszczenia: 28.06.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu dla zadania nr.48
Data umieszczenia: 28.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 27.06.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 30.05.2018r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 25.05.2018r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 18.05.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 18.05.2018r..

_________________________________________________

Dostawy produktów leczniczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 20.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 18.06.2018r.


Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 23.05.2018r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 18.05.2018r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 11.05.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 11.05.2018r..
_________________________________________________


Bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów:
Olej napędowy – ON

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data umieszczenia: 13.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 30.05.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 25.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 20.04.2018r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 13.04.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 13.04.2018r.

_________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu medycznego


Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 02.07.2018 r.


Zaproszenie
Data umieszczenia: 22.06.2018 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 22.06.2018 r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 22.06.2018 r._________________________________________________

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu medycznego


Unieważnienie postępowania
Data umieszczenia: 20.06.2018 r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 18.06.2018 r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 13.06.2018 r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 13.06.2018 r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 13.06.2018 r._________________________________________________

Ubezpieczenie floty pojazdów

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 24.05.2018r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 21.05.2018r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 11.05.2018r.

Załącznik nr. 2
Data umieszczenia: 11.05.2018r..

Załącznik nr. 3
Data umieszczenia: 11.05.2018r.

Załącznik nr. 4

Data umieszczenia: 11.05.2018r.

Załącznik nr. 5
Data umieszczenia: 11.05.2018r.


Załącznik nr. 6
Data umieszczenia: 11.05.2018r.

_________________________________________________

Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez:
- Lekarzy systemu
- Ratowników medycznych
- Kierowców - ratowników medyczny

Wybór ofert
Data umieszczenia: 25.05.2018r.

Oferty odrzucone po II etapie konkursu
Data umieszczenia: 25.05.2018r.


Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną
Data umieszczenia: 18.05.2018r.

Oferty odrzucone po I etapie konkursu

Data umieszczenia: 18.05.2018r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 07.05.2018r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 07.05.2018r.

_________________________________________________

Dostawa plecaków ratowniczych, toreb opatrunkowych, ampularium

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 23.04.2018r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 16.04.2018r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 16.04.2018r.

_________________________________________________


Zakup opon letnich i zimowych

Informacja o wyborze oferty

Data umieszczenia: 11.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 09.04.2018r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 04.04.2018r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 04.04.2018r.

_________________________________________________


Konkurs ofert na sprzedaż pojazdu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 26.03.2018r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 14.03.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 14.03.2018r.

_________________________________________________

Konkurs ofert na sprzedaż pojazdu.

Unieważnienie postępowania

Data umieszczenia: 14.03.2018r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 05.03.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 05.03.2018r.

_________________________________________________

Konkurs ofert na sprzedaż pojazdu.

Unieważnienie postępowania
Data umieszczenia: 28.02.2018r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 19.02.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 19.02.2018r.

_________________________________________________


Konkurs ofert na sprzedaż pojazdu.

Unieważnienie postępowania
Data umieszczenia: 19.02.2018r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 09.02.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 09.02.2018r.

_________________________________________________
Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, ambulansu typu B

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 02.11.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 16.10.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 04.10.2017r.


Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 29.09.2017r.

Przedłużenie terminu składania ofert
Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 26.09.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 26.09.2017r.


_________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 21.11.2017r.

Zaproszenie

Data umieszczenia: 22.09.2017r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 22.09.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 22.09.2017r.________________________________________________


Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, ambulansu typu B


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data umieszczenia: 19.09.2017r.


Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 19.09.2017r.


Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Opinia i raport niezależnego bieglego rewidenta za 2016 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans za 2015 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans za 2016 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Rachunek zyskow i strat, bilans na dzień 30.06.2017 rok
Data umieszczenia: 14.09.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 08.09.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 08.09.2017r._________________________________________________
Z
aproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 11.08.2017r.

Informacja dotycząca zadania nr. 2
Data umieszczenia: 07.08.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 04.08.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 04.08.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 04.08.2017r.

Wzór umowy

Data umieszczenia: 04.08.2017r.


_________________________________________________

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:
- Pielęgniarki systemu
- Ratowników medycznych
- Kierowców - ratowników medyczny


Informacja o wyborze ofert
Data umieszczenia: 14.08.2017r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną 10.08.2017 r.
Data umieszczenia: 07.08.2017r.

Oferty odrzucone po I etapie konkursu

Data umieszczenia: 07.08.2017r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 31.07.2017r.


Ogłoszenie
Data umieszczenia: 24.07.2017r.

Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 24.07.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytkuInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 20.07.2017r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 13.07.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 10.07.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 10.07.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 10.07.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 10.07.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 28.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 13.06.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 12.06.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 12.06.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 12.06.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 12.06.2017r.


_________________________________________________


Ś
wiadczenie usług przeglądów technicznych,
napraw i konserwacji ambulansów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 09.08.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 28.06.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Data umieszczenia: 14.06.2017r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 05.06.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 05.06.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu medycznego

Informacja o wyborze oferty
Data umieszczenia: 12.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 09.06.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 05.06.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 05.06.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 05.06.2017r.

_________________________________________________Zakup drobnego sprzętu medycznego
i materiałów jednorazowego użytku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 07.07.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 13.06.2017r.

Odpowiedz na pytania

Data umieszczenia: 07.06.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 31.05.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 31.05.2017r.

_________________________________________________D
ostawa produktów leczniczych

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 21.06.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 01.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 29.05.2017r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 23.05.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 23.05.2017r.

_________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 29.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data umieszczenia: 06.06.2017r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 23.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania cz. II
Data umieszczenia: 16.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania cz. I
Data umieszczenia: 16.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 11.05.2017r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 11.05.2017r.

Wykaz dostawców
Data umieszczenia: 11.05.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 11.05.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Ubezpieczenie floty pojazdów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia:
18.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

Załącznik nr. 2
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

Załącznik nr. 3
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

Załącznik nr. 4
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

Załącznik nr. 5
Data umieszczenia: 09.05.2017r.


Załącznik nr. 6
Data umieszczenia: 09.05.2017r.

_________________________________________________


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej:
Dostawy preparatów do dezynfekcji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 18.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 11.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 08.05.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 08.05.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 08.05.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 08.05.2017r.


_________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 15.05.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 27.04.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 27.04.2017r.

Wykaz dostaw
Data umieszczenia: 27.04.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 27.04.2017r._________________________________________________Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
Zlecenie polegające na pełnieniu roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji

u zamawiającego.

Informacja o wyborze oferty
Data umieszczenia: 27.03.2017r.

Zaproszenie
Data umieszczenia: 21.03.2017r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 21.03.2017r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 21.03.2017r._________________________________________________
Plan Udzielania Zamówień Publicznych na rok 2017

Pobierz >>>

Data umieszczenia: 15.02.2017r._________________________________________________


Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:
- Lekarzy systemu
- Pielęgniarki systemu
- Ratowników medycznych
- K
ierowców - ratowników medycznyWybór ofert po II etapie konkursu

Data umieszczenia: 14.12.2016r.

Oferty odrzucone po II etapie konkursu ofert

Data umieszczenia: 14.12.2016r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 8.12.2016r.
Data umieszczenia: 05.12.2016r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 9.12.2016r.
Data umieszczenia: 05.12.2016r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12.12.2016r.
Data umieszczenia: 05.12.2016r.

Oferty odrzucone po I etapie konkursu
Data umieszczenia: 05.12.2016r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 14.11.2016r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 14.11.2016r.


_________________________________________________


Zakup opon zimowych

Unieważnienie
Data umieszczenia: 24.10.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 18.10.2016r.


Formularz oferty
Data umieszczenia: 18.10.2016r.


_________________________________________________


Dostawa
ambulansu typu B

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia:
04.11.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 21.10.2016r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Data umieszczenia: 14.10.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 0
4.10.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 04.10.2016r.


_________________________________________________


Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 26.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 19.09.2016r.

Załącznik nr 1  - Wykaz sprzętu ekektronicznego
Data umieszczenia: 19.09.2016r.

Załącznik nr 2  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Data umieszczenia: 19.09.2016r.

Załącznik nr 3 - Projekt Umowy
Data umieszczenia: 19.09.2016r.

Załącznik nr 4  - Formularz oferty
Data umieszczenia: 19.09.2016r.


_________________________________________________


Sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych

Wyjaśnienie
Data umieszczenia: 05.10.2016r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 26.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 05.09.2016r.


Wzór umowy
Data umieszczenia: 05.09.2016r.r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 05.09.2016r.

_________________________________________________


Sukcesywne dostawy materiałów jednarowego użytku

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 07.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Data umieszczenia: 29.08.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 29.08.2016r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 29.08.2016r.


_________________________________________________

Dostawy uzupełniające produktów leczniczych, dla SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz.587).

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 07.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Data umieszczenia: 29.08.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 29.08.2016r.

Formularz oferty

Data umieszczenia: 29.08.2016r.

_______________________________________________Zakup Ratowniczego Kapnometru pomiarowego Emma

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 10.08.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 05.08.2016r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 05.08.2016r.


_________________________________________________


Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez:
- Lekarzy systemu
- pielęgniarki/rzy systemu
- ratowników medycznych
-
kierowców ratowników medycznyWybór ofert po II etapie Konkursu Ofert
Data umieszczenia: 13.07.2016r.

Oferty odrzucone po I etapie Konkursu Ofert
Data umieszczenia: 13.07.2016r.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Data umieszczenia: 04.07.2016r.

Ogłoszenie

Data umieszczenia: 27.06.2016r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 27.06.2016r.


_________________________________________________Przeglady techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu medycznego


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 27.06.2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 20.06.2016r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 20.06.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 20.06.2016r._________________________________________________


Zakup materiałów jednorazowego użytku i produktów leczniczych

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 22.06.2016r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 09.06.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 03.06.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 03.06.2016r.


_________________________________________________


Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 08.06.2016r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 02.06.2016r.

Wyjaśnienie
Data umieszczenia: 01.06.2016r

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 30.05.2016r


Formularz oferty
Data umieszczenia: 30.05.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 30.05.2016r.

_________________________________________________
Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 08.06.2016r.

Wyjaśnienie
Data umieszczenia: 01.06.2016r

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 30.05.2016r


Formularz oferty
Data umieszczenia: 30.05.2016r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 30.05.2016r.

_________________________________________________Z
akup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 31.05.2016r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 10.05.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 29.04.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 29.04.2016r.

_________________________________________________
Zakup defibrylatorów wraz z uchwytami karetkowymi

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 27.04.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 11.04.2016r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia:
11.04.2016r.

_________________________________________________Konkurs ofert na sprzedaż pojazdu

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 01.04.2016r.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 21.03.2016r.

_________________________________________________Sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 05.10.2015r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Data umieszczenia: 17.09.2015r.

Formularz oferty
Data umieszczenia: 17.09.2015r.

Wzór umowy
Data umieszczenia: 17.09.2015r.


_________________________________________________

Świadczenie usług przeglądów technicznych napraw i konserwacji ambulansów


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 23.06.2015r.

Odpowiedzi na pytania

Data umieszczenia: 01.06.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 22.05.2015r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia:
22.05.2015r.

_________________________________________________

Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku, produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 18.06.2015r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 27.05.2015r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 13.05.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 13.05.2015r.

_________________________________________________Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie:
r
atownik medyczny i kierowca ratownik medyczny

Wybór ofert
Data umieszczenia: 16.03.2015r.

Oferty odrzucone
Data umieszczenia: 16.03.2015r.

Informacja dotycząca rozmowy kwalifikacyjnej
Data umieszczenia: 02.03.2015r.

Wyjaśnienie dotyczące szczegółowych warunków konkursu

Data umieszczenia: 20.02.2015r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 18.02.2015r.


Szczegółowe Warunki Konkursu
Data umieszczenia: 18.02.2015r.

_________________________________________________


Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 21.10.2014r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 16.09.2014r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 29.08.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data umieszczenia: 12.08.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 12.08.2014r.
_________________________________________________


Zakup 2 ambulansów typu C w formie leasingu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia 24.04.2014r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 31.03.2014r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 28.03.2014r.

Bilans, Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.01.2014r.
Data umieszczenia: 27.03.2014r.

Bilans, Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2013r.

Data umieszczenia: 27.03.2014r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 27.03.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data umieszczenia: 24.03.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 24.03.2014r.


_________________________________________________

Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw i bieżącej obsługi ambulansów


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia 13.02.2014r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 05.02.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 20.01.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 20.01.2013r.


_________________________________________________

Świadczenie usług medycznych

Wybór ofert w zakresie:
Lekarz Systemu

Data umieszczenia: 13.12.2013r.

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 04.12.2013

Szczegółowe Warunki Konkursu

Data umieszczenia: 04.12.2013

Formularz ofertowy
Data umieszczenia: 04.12.2013r.
_________________________________________________


Zakup czterech zestawów nawigacji do ambulansów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia 18.12.2013r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 14.11.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 05.11.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 05.11.2013r.

_________________________________________________Z
akup drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 30.10.2013r.


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 01.10.2013r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 25.09.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 18.09.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 18.09.2013r.

_______________________________________________________


Z
akup drobnego sprzętu medycznego, materiałów jednorazowego użytku,
produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 19.11.2013r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 30.09.2013r.


Odpowiedzi na pytania cz. III
Data umieszczenia: 06.09.2013r.


Odpowiedzi na pytania cz. II
Data umieszczenia: 04.09.2013r.


Odpowiedzi na pytania cz. I
Data umieszczenia: 03.09.2013r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 21.08.2013r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 21.08.2013r.

_______________________________________________________


Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw i konserwacji ambulansów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 17.09.2013r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data umieszczenia: 06.08.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 10.07.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 10.07.2013r.


_______________________________________________________Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i produktów leczniczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 18.09.2013r.


Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 25.07.2013r.

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 22.07.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 09.07.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 09.07.2013r.

_________________________________________________


Zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 03.07.2013r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 26.06.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 07.06.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data umieszczenia: 07.06.2013r.

_________________________________________________


Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 12.07.2013r.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 20.06.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 06.06.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 06.06.2013r.

_________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego