Kontakt - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
uL. Lesznowska 20A
05-870 BŁONIE


Obsługa administracyjno - biurowa

tel
: 22 725 40 71
fax: 22 725 24 95
e-mail - kancelaria@ratownictwopwz.pl


Zespół Finansowo – Księgowy
e-mail -
ksiegowosc@ratownictwopwz.pl

Zespół Personalny
e-mail - personalny@ratownictwopwz.pl

Pielęgniarz Koordynujący
tel
: 500 273 345
fax: 22 725 24 95
e-mail - koordynator@ratownictwopwz.pl

Zespół Statystyki Medycznej i Realizacji Świadczeń Zdrowotnych
tel: 608 486 344
fax: 22 725 24 95

e-mail  - statystyka@ratownictwopwz.pl

Zabezpieczenie imprez masowych

tel
: 22 725 40 71
fax: 22 725 24 95
e-mail - zabezpieczenia@ratownictwopwz.pl

I
nspektor Ochrony Danych Osobowych
Edyta Sztandera-Gołdych
tel: 22 725 40 71
fax: 22 725 24 95
e-mail - kancelaria@ratownictwopwz.pl


Elektroniczna Skrzynka Podawcza: RatownictwoPWZ/SkrytkaESP

Polityka prywatności >>>


tel. 999
Zgłoszenie w przypadku zdarzenia medycznego. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego