Projekt UE - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt UE

O firmie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w związku z umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0422/21-00/3623/2021/121

realizuje Projekt nr POIS.09.01.00-00-0422/21 pn.
„Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Powiatowa  Stacja  Ratownictwa  Medycznego  Powiatu  Warszawskiego  Zachodniego  poprzez  zakup  ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej”
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
2020

Celem projektu jest wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu w realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych po przez zakup środku trwałego w postaci ambulansu ratunkowego oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

W ramach projektu zaplanowano:
zakup ambulansu wraz z wyposażeniem zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej (kombinezony ochronne)


Działania te będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią  „COVID-19”, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej.
Wysokość dofinansowania projektu - 520 000,00 PLN


Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o  potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego