Usługi - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Idź do spisu treści

Menu główne

Usługi

O firmie

            Samodzielny Publiczny Zakład Opiek Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego świadczy usługi ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i powiatów ościennych. Posiadane przez nas Ambulanse wyposażone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) oraz w zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zgodnie z (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027.)


      

            Posiadany   przez nas potencjałm w zakresie kadry  personalnej oraz wyposażenia pozwala nam sprawnie i skutecznie zabezpieczyć każdą imprezę masową nie zależnie od rozmiaru i charakteru imprezy.


   

           Nasz personel w pełni profesjonalnie zapewni bezpieczeństwo i opiekę medyczną na zorganizowanej przez Państwa imprezie. W ramach oferty zapewniamy odpowiednio wyposażone ambulanse Typu - S, Typu - P. Doświadczenie nasze pozwala nam zapewnić opiekę na największych imprezach masowych.


Dysponujemy:
- Karetkami typu S - specjalistycznymi z Lekarzem.
- Karetkami typu P - podstawowe - ratownicze bądź pielęgniarskie.
- Patrol Medyczny Ratowniczy.
- Punktem Pomocy Medycznej.
NASZA KADRA MEDYCZNA

   

Wyspecjalizowany personel - Lekarze, Pielęgniarki, Ratownicy medyczni posiadający, doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG !!!Szczegółowe informacje w sprawie zabezpieczeń imprez masowych jak i wyceny uzyskają Państwo pod numerem telefonu:
Tel. 22 725-40-71
Fax. 22 785-24-95
email - zabezpieczenia@ratownictwopwz.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
Świadczy
również usługi w zakresie przewozu pacjentów ambulansem sanitarnym. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego