Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Historia

Według posiadanych dokumentów - Pogotowie Ratunkowe w Błoniu istnieje od  stycznia 1966r. jako Oddział Pomocy Doraźnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pruszkowie.  
Od 1980r. do 01.04.1999r.  Pogotowie Ratunkowe w Błoniu funkcjonowało jako oddział pomocy doraźnej w strukturach  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim.
W kwietniu 1999r. Pogotowie Ratunkowe w Błoniu zostało wyłączone ze struktur ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Grodzisku Mazowieckim i rozpoczęło funkcjonowanie w strukturach ZOZ Gminnej Przychodni Rejonowej w Błoniu
W styczniu 2001r. dochodzi do oddzielenia się Pogotowia od Przychodni i powstaje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe w Błoniu, które istnieje do kwietnia 2005r.
Uchwałą nr. XIX/131/2005 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2005r. utworzono:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 

Dawniej i Dziś

Do 2001 r.  w skład  Pogotowia  wchodziły  trzy  zespoły  wyjazdowe :
zespoły lekarskie  – od 7.00 do 7.00 i od 15.00 do 7.00.
zespoły przewozowe  - od 7.00 do 7.00 i od 7.00 do 15.00.
Od 2001 roku  zaczyna funkcjonować zespół reanimacyjny  .
W roku 2001 powstaje w strukturach pogotowia  zespół reanimacyjny  - pierwszy w Błoniu – w pełni wyposażony .
Od 2007  do 2008 roku w Pogotowiu w Błoniu funkcjonowały trzy zespoły wyjazdowe – jeden reanimacyjny i dwa zespoły wypadkowe.   
W styczniu 2008 roku zostaje utworzona - podstacja w Starych Babicach z zespołem wypadkowym przeniesionym z Błonia, który funkcjonuje do stycznia 2009 roku. Następnie do zespołu podstawowego zostaje  dodany lekarz – powstaje zespół specjalistyczny.
W 2010 roku ponownie zespół specjalistyczny (lekarski)  zostaje zamieniony na zespół wypadkowy (podstawowy).   
W grudniu 2009 roku zostaje utworzona Podstacja w Ożarowie Mazowieckim z zespołem wypadkowym (podstawowym).
We wrześniu 2010 roku zostaje utworzona podstacja w Łomiankach z zespołem reanimacyjnym (specjalistycznym).


W związku z reorganizacją  Ratownictwa  Medycznego na terenie województwa  mazowieckiego od dnia 01 lipca 2012r. uległo likwidacji biuro wezwań (dyspozytornia) w Błoniu. Zgłoszenia z rejonu operacyjnego Powiatowej Stacji Ratownictwa w Błoniu za pośrednictwem numeru alarmowego 999 wpływają do biura wezwań WSPRiTS „MEDITRANS” W-wa ul. Poznańska 22. Zgłoszenia realizują wolne ZRM  stacjonujące najbliżej miejsca wezwania.

Kolejne duże zmiany jakie dotknęły Nasze pogotowie to 01 kwietnia 2019 roku.  Zgodnie z aktualizacją Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  dla województwa mazowieckiego wszystkie zgłoszenia z rejonu operacyjnego Powiatowej Stacji Ratownictwa w Błoniu na nr 999 wpływają do biura wezwań Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Od 1 kwietnia 2019 roku, na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 5 rejonów operacyjnych zabezpieczanych przez 196 ZRM, w tym 51 specjalistycznych oraz 145 podstawowych.
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego obecnie funkcjonuje w rejonie operacyjnym nr 14/03 i świadczy usługi jako podwykonawca dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszerzyła swoją działalność o dwa powiaty Grodziski i Żyrardowski.
Obecnie dysponujemy 11 Zespołami Ratownictwa Medycznego:
• zespół specjalistyczny w Błoniu
• zespół podstawowy w Błoniu
• zespół podstawowy w  Ożarowie Mazowieckim
• zespół podstawowy w Starych  Babicach
• zespół podstawowy w Łomiankach
• zespół specjalistyczny w Żyrardowie
• zespół podstawowy w Żyrardowie
• zespół podstawowy w Mszczonowie
• zespół podstawowy w Grodzisku Mazowieckim
• zespół podstawowy w Grodzisku Mazowieckim
• zespół podstawowy w Milanówku

 

Zegar

Imieniny

Imieniny:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.